Felsökning och optimering vid Ringhals kärnkraftverk

Vid Ringhals kärnkraftverk behandlas det sanitära avloppsvattnet i en intern reningsprocess. Processen måste klara stora variationer i belastning vilket ställer speciella krav på både processutformning och drift.

Embreco har bistått Ringhals vid felsökning och optimering av den befintliga processen, bland annat genom utvärdering av driftdata och genom mikroskopering. Detta arbete har lett till en optimerad driftstrategi med stabilare drift och mindre störningar.

Vi har även genomfört utbildning med avseende på biologisk och kemisk rening.

När behov av uppgradering av den befintliga processen konstaterades anlitades Embreco för ett nytt uppdrag bestående av projektering och genomförandestöd vid installation av ny bufferttank, ny slamavvattning och nytt styrsystem.

Projekteringsarbetet har omfattat:

  • Framtagande av PID för processen,
  • Dimensionering av pumpar och rörsystem,
  • Framtagning av installationsunderlag (ritningar),
  • Framtagande av styrbeskrivning och funktionsbeskrivning för nytt styrsystem,
  • Underlag för styrskåp med maskinlistor/instrumentlistor, och
  • Test och uppstart och dokumentation av anläggning.

Reningsprocessen för sanitärt avloppsvatten på Ringhals kärnkraftverk är designad för att klara varierande belastning. Den nya bufferttanken bidrar till mindre variationer och störningar av processen.

Mikroskoperingsfoton Ringhals:

Normalt sett skall reningsprocessen på Ringhals innehålla rikligt med mikrodjur av olika slag vars främsta uppgift är att konsumera frilevande bakterier och annat finsuspenderat material i vattenfasen. Om processen av någon anledning störs kan mikrodjuren försvinna vilket oftast resulterar i ett grumligt utgående vatten med högre innehåll av både organiskt material, kväve, fosfor och susp.