100 års erfarenhet av avloppsvattenrening

Vi är ett litet men starkt lag med tillsammans nästan 100 års erfarenhet av avloppsvattenrening i alla dess former för kommuner och industrier.

Vår bakgrund är i företag som AnoxKaldnes, Purac, Kemira, Flootek m.fl. Vi har arbetat både i Sverige och internationellt med kommuner, olika industrier (skog, kemi, livsmedel, läkemedel), konsulter och entreprenörer.

Vi har gedigen erfarenhet från såväl forskning och utveckling (labförsök, pilotskaleförsök, analyser, mikroskopering) som fullskaleprocesser (projektledning, konstruktion, styr- och reglerteknik, processutveckling och –dimensionering, uppstarter, processoptimering, utbildning, felsökning).

Vi har också arbetat i ledande befattningar av olika slag och vi vill se människor växa och utvecklas. Och vi älskar utmaningar!

 

Affärsidé: Att skapa optimal avloppsvattenrening från minsta mikroorganism till det viktigaste av allt – människan
Vision: Att bidra till en hållbar framtid
Mission: Att finna din optimala helhetslösning
Värderingar: Respekt
Glädje
Engagemang
För våra kunder, för vår miljö, för tid, för pengar och för varandra
För det vi gör (och vi hoppas att det smittar av sig)
För att göra skillnad