Gedigen erfarenhet och kunskaper

Eva Dalentoft

Eva Dalentoft

Eva har nästan 30 års erfarenhet av avloppsvattenrening och miljöfrågor. Hon har varit processingenjör, processchef, miljöchef, försäljningschef, projektledare och VD.

Specialområden:

 • Kommunal och industriell avloppsvattenrening
 • Mikrobiologi inom avloppsvattenrening
 • Förstudier och utredningar
 • Optimering och utveckling av den biologiska processen
 • Skräddarsydda utbildningar
 • Coaching och mentorskap

Kontakta Eva LinkedIn

Åsa Malmqvist

Åsa Malmqvist

Åsa har nästan 30 års erfarenhet av biologisk avloppsvattenrening. Hon har varit utvecklingsingenjör, processingenjör, projektledare och VD.

Specialområden:

 • Industriell avloppsvattenrening
 • Mikrobiologi inom avloppsvattenrening
 • Förstudier och utredningar
 • Optimering och utveckling av den biologiska processen
 • Skräddarsydda utbildningar
 • Coaching och mentorskap

Kontakta Åsa LinkedIn

Kenneth Jensen

Kenneth Jensen

Kenneth har arbetat med avloppsvattenrening i mer än 20 år i olika företag inom branschen.

Specialområden:

 • Mekanisk konstruktion
 • Styr- och reglerteknik
 • Projektledning

Kontakta Kenneth LinkedIn

Kristina Göransson

Kristina Göransson

Kristina har mer än 20 års erfarenhet av avloppsvattenrening och miljöfrågor. Hon har arbetat som konsult, entreprenör och som beställare inom kommunal förvaltning.

Specialområden:

 • Kommunal avloppsvattenrening
 • Chefsstöd och bollplank i kommunal VA-verksamhet
 • VA-lagstiftning
 • Totalentreprenad i samverkan (Partnering)
 • Egenkontroll, miljörapportering och processuppföljning
 • Utredningar och förstudier
 • Tillståndsansökan enligt miljöbalken

Kontakta Kristina

Anders Ternström

Anders Ternström

Anders har arbetat i 40 år med mikrobiologi, därav i 20 år som chefsmikrobiolog på AnoxKaldnes.

Specialområden:

 • Mikrobiologi
 • Mikroskoperingsanalyser
 • Kursverksamhet

Kontakta Anders