Utvecklat nätverk och samarbetar

  • Rådgivning och utredningar
  • Optimering, problemlösning och utveckling av biologiska processer
  • Kontinuerligt processtöd
  • Skräddarsydda utbildningar
  • Driftinstruktioner
  • Hjälp med tillståndsärenden och miljökonsekvensbeskrivningar
  • Projektering och projektledning
  • Mikroskopering

Vi har också ett väl utvecklat nätverk och samarbetar gärna med andra.

I biologiska reningsprocesser handlar nästan allt om mikrobiologi: alltifrån floran av bakterier som bryter ner föroreningarna till faunan av mikrodjur som städar upp efter bakterierna. Ju bättre kunskap om mikroorganismerna, desto längre kan reningsprocessen drivas.

Oönskade bakterier, inte minst filamentbildande sådana, kan ge många problem i reningsprocessen. Då är en mikroskoperingsanalys ofta ovärderlig för att förstå orsaken till störningarna. Vi erbjuder både mikroskoperingsanalyser och kurser i mikroskopering.


Patogena bakterier i livsmedel och vatten, av Anne-Marie Lindberg, Inga-Maj Stenström & Anders Ternström

För vissa industriella reningsprocesser är legionella ett välkänt problem. I kommunala reningsprocesser finns det många, många fler patogener som kan vara aktuella. De härrör framför allt från människor som blivit infekterade av livsmedelspatogener. Därför ger Embreco på hemsidan tillgång till boken Patogena bakterier i livsmedel och vatten. Den är skriven av Anne-Marie Lindberg, Inga-Maj Stenström och Anders Ternström som alla doktorerat i livsmedelsbakteriologi. Boken finns enbart på nätet. Innehållet är fritt för alla att utnyttja. Den enda inskränkningen är att källan anges oavsett om materialet används i tryckt form eller på nätet.

Följande kapitel ingår:

Aeromonas (sid 2 i pdf-filen), Arcobacter (16), Bacillus cereus (22), Brucella (36), Burkholderia (45), Campylobacter (52), Clostridium botulinum (75), Clostridium perfringens (99), Cyanobakterier (115), Erysipelothrix (128), Escherichia coli (133), Francisella (164), Legionella (172), Listeria (183), Mycobacterium (204), Plesiomonas (216), Salmonella (224), Shigella (279), Staphylococcus (294), Vibrio cholerae (312), Vibrio: de marina arterna (325) och Yersinia enterocolitica (338).

Ladda hem boken. PDF (3.5 MB):  Patogena bakterier i livsmedel och vatten

 

Vi gillar smarta tekniska lösningar, men utan kompetenta och engagerade medarbetare är det svårt att få även den bästa teknik att fungera optimalt. Vi behöver därför inte bara optimera tekniken utan även människan.

Vi vill se människor växa och utvecklas. Vi vet att varje människa ofta har svaret själv men ibland behöver lite hjälp att plocka fram det. Då kan coaching och mentorskap vara bra verktyg. Vi är diplomerade coacher enligt ICF (International Coach Federation).