Ringhals kärnkraftverk

Ringhals kärnkraftverk

Felsökning och optimering vid Ringhals kärnkraftverk Vid Ringhals kärnkraftverk behandlas det sanitära avloppsvattnet i en intern reningsprocess. Processen måste klara stora variationer i belastning vilket ställer speciella krav på både processutformning och drift....