Mittskåne Vatten - Driftledning

Många av oss som jobbar på Embreco har tidigare haft tjänster där vi arbetat med ledarskap i olika former. När Mittskåne Vatten behövde stärka upp sin organisation i samband med tjänstledighet och organisationsförändring hjälpte Embreco till med driftledning av reningsverk och vattenverk. Eftersom Annika Nyberg hade den erfarenheten av drift av kommunala VA-anläggningar som efterfrågades kunde uppdraget påbörjas utan någon längre startsträcka. I det ursprungliga uppdraget ingick att samordna driftteknikernas arbete genom att ansvara för driftmöte, sköta beställningar och inköp av förbrukningsmaterial och reservdelar.

Mittskåne Vatten är en kommunal organisation där VA-verksamheterna i de två kommunerna Höör och Hörby drivs tillsammans. När Embreco började sitt uppdrag var driftorganisationen sammanslagen men arbetet med gemensamma rutiner var pågående och driften hade ännu inga gemensamma lokaler. Under en till två dagar i veckan var Annika på plats ute i verksamheten och arbetade mycket med samordning av driftorganisationen vilket också innebar en hel del arbete med förändringsprocessen. Under uppdraget beslutade Mittskåne Vatten att rekrytera en ny driftchef och då var Annika med som tekniskt stöd till VA-chefen Magnus Brom vid rekryteringen. Embrecos uppdrag utvecklades efterhand till att även innefatta delar av ansvaret för driftspersonalen med bl.a. utvecklingssamtal, utbildnings- och beredskapsplanering. När den nya driftchefen Jörgen Lindberg började på Mittskåne Vatten fanns Annika kvar som bollplank och hjälpte till med första veckornas introduktion.